F10.光催化材料

光催化还原二氧化碳、光催化分解水制氢、光催化固氮、光催化环境净化、光催化有机合成、光催化理论计算


李朝升      南京大学

邹志刚      南京大学


李朝升      南京大学     13770645436    zsli@nju.edu.cn

展开

会议结束

收起

会议已结束

扫一扫,查看微官网